Consulten

Tijdens het bespreken van de klacht(en) kijken we wat de geschikte behandeling zal zijn en geef ik daar uitleg over. De ene keer is een diepgaande healing nodig en bij klachten waar de oorzaak wellicht dieper ligt, kan Voice Dialogue of Hypnotherapie en goede behandelmethode zijn. Meer informatie kun je hieronder vinden of mail mij via info@truepoint.nl

Aurareading

Tijdens een aurareading zal de reader de aura lezen. Deze energie wordt omgezet in gedetailleerde informatie om inzicht te krijgen in patronen in het leven spelen.

EFT 

Emotional Freedom Techniques wordt gebruikt om verschillende soorten klachten te behandelen. Door kloptechnieken toe te passen worden angsten en beperkingen losgelaten. Er komt ruimte in het gehele systeem.

EMDR 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze techniek wordt gebruikt wanneer er een traumatische gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Door middel van oogbewegingen en daarmee het stimuleren van de hersenhelften zal de traumatische ervaring verwerkt worden en herplaatst, zodat deze ervaring niet meer als traumatisch gevoeld wordt.

E.T. Healing

Tijdens een E.T. healing word er samen gewerkt met een E.T. gids en haar team. De E.T. healer zal met je delen wat het buitenaardse team aan het doen is of zal vragen wat je zelf ervaart.

Healing 

Tijdens een healing word je energieveld met de handen afgetast. Daar waar de energie niet in evenwicht is of zwaar aanvoelt kan zij het veld weer in balans brengen door energie aan te vullen of vervuilde energie te verwijderen. Daar waar het kan zal pijn en ongemak verdwijnen. 

Hypnotherapie 

Hypnotherapie is het communiceren met je innerlijk. De ratio wordt gepasseerd en er wordt rechtstreeks contact gemaakt met je onbewuste /je emotie. Je leert je emoties te zien, te verwerken en je leert in je eigen kracht te gaan staan.

Regressie 

Een techniek die onderdeel uitmaakt van de hypnotherapie. Het is een techniek om in het verleden van de cliënt te zoeken naar de oorzaak van een (probleem) situatie waar de cliënt in het heden last van heeft. Ligt die oorzaak in een vorig leven van de cliënt, dan spreken we van reïncarnatie therapie. 

Reading 

Door zich af te stemmen op de energie om en in het lichaam, kan op eenvoudige wijze inzicht geboden worden in het ontstaan van uiteenlopende problemen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. Per chakra (energiepunt) wordt er gelezen wat er aan knelpunten zitten en hoe die opgelost kunnen worden. Dit kan een auradreading zijn of een zielsreading. 

Voice Dialogue 

Onze persoonlijkheid bestaat uit verschillende delen. Door in gesprek te gaan met die delen van onszelf waar we minder blij mee zijn, of die we zelfs verstoppen of onderdrukken, kunnen we nieuwe krachtbronnen in onszelf aanboren. Hierdoor worden we bewuster hoe we in elkaar steken en waar emoties door zijn ontstaan.

Tarieven 

De uurprijs van een consult is € 80,--.